Canon LBP3500 in A3

15.250.000₫


Khay g i ấy cassette 250 tờ, khay tay 100 tờ Khay g i ấy cassette PF-67 (option) 50 0 tờ. Kết nối: Cổng USB 2.0 tốc độ cao Cartridge 309 (khoảng 12.000...

Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 100 tờ

Khay giấy cassette PF-67 (option) 500 tờ.

Kết nối: Cổng USB 2.0 tốc độ cao

 

Cartridge 309 (khoảng 12.000 trang