Bộ lưu điện APC Smart-UPS SUA1500RMI2U

15.918.000₫


UPS Line InterActive - Dòng Smart-UPS (là dòng khi backup cho ra sóng Sin - sử dụng cho Server)

UPS Line InterActive - Dòng Smart-UPS (là dòng khi backup cho ra sóng Sin - sử dụng cho Server)