Xem chi tiết bảng giá mực in thương hiệu việt cho máy canon

0₫


STT MÃ MỰC LOẠI MÁY SỬ DỤNG ĐV GIÁ CÓ VAT 1 ...

STT

MÃ MỰC

LOẠI MÁY SỬ DỤNG

ĐV

GIÁ CÓ VAT

1

Xppro 724

Canon LBP 6750dn

Hộp

1,548,000

2

Xppro 719

Canon LBP6300/6300dh/6650dn MF5850dn/5880dn

Hộp

864000

3

Xppro 712

Canon LBP3018/3108/3100/3010/3050 HP 1005/1006 (35A)

Hộp

630000

4

Xppro 713

Canon LBP 3250

Hộp

864000

5

Xppro 725

Canon LBP 6000/6018 Hp1102/1212 (85A)

Hộp

548000

6

Xppro 726

Canon LBP 6200D

Hộp

630000

7

Xppro 728

Canon MF4570dn/4550d/4452/4450

Hộp

 

/4420n/4412/4410/4750/D520 HP 1566/1606 (78A)

Hộp

548000

8

Xppro FX10

Canon FAX L90/100/120/140/160/D480/MF4010

Hộp

630000

/4018/4120/4122/4140/4150/4270/4320D/4322D/4330D/4350D/M

F4370DN/4380DN/4660/4680/4680PL/4690PL

9

Xppro 703

Canon LBP 2900/2900B/3000 HP 1010/1020 (12A)

Hộp

540000

10

Xppro 708

Canon LBP 3300/3360 HP1320/1160 (49A

Hộp

630000

11

Xppro 709

Canon LBP 3500. Hp 5200 (16A)

Hộp

1,710,000

12

Xppro 710

Canon LBP 3460/3410 .HP 2410/2420/2430/2400 (11A)

Hộp

1,548,000

13

Xppro 715

Canon LBP 3310/3370 HP 2014/2015 (53A)

Hộp

  630.000  

14

Xppro E30

Canon FC-220/230/270/288/290/298/300/500 PC

Hộp

  864.000  

700/800/900/920/950

Hộp

15

Xppro FX3

Canon L200/220/240/250/260/280/350

Hộp

  630.000  

L380/388/2050/3500/4000/6000

Hộp

16

Xppro EP22

Canon LBP-800/810/1120 HP1100/1100A/3200 (92A)

Hộp

  540.000  

17

Xppro EP25

Canon LBP 1210 HP1200 (15A)

Hộp

  540.000  

18

Xppro EP26

Canon LBP3200/MF3110

Hộp

  594.000  

19

Xppro EP27

Canon MF3110/3220/3228 /3240/5630/5650/5730/5750/5770

Hộp

  594.000  

LBP3200

20

Xppro EP65

Canon LBP2000

Hộp

1,710,000

21

Xppro 705

Canon MF7120/7280/7460/7470/7480

Hộp

 

 

Xppro 706

Canon MF6530/6540/6540PL /6550/6560PL /6580/6580PL

Hộp

1,548,000

22

MF6580/6580PL/6590/6595/6595CX