Trống brother DR-150CL

4.000.000₫


Trống brother DR-150C Bảo hành: 1 năm Thông số kỹ thuật: Trống từ chính hãng cho máy brother,công suấ 17.000 Trang VẬT T Ư CHO M ÁY IN BROTH ER M Ã MỰC ...

Nhà sản xuất: Brother

Trống brother DR-150C

Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật:

Trống từ chính hãng cho máy brother,công suấ 17.000 Trang

VẬT T Ư CHO M ÁY IN BROTH ER

M Ã MỰC

M ÁY S Ử D ỤNG

Đ ƠN GIÁ

DR-150CL

Drum cho máy HL-40xx/ MFC-9840CDW MFC-9450CDN/ DCP-195C - công suất 17.000 trang

4,000,000

DR-2255

Drum cho máy HL-2130, HL-2240D/ 2250DN/ 2270DW/ DCP-7055, DCP-7060D, MFC-7360, MFC-7470D/ MFC-7860DW - công suất 12.000 trang

1,200,000

DR-2025

Drum cho máy HL-20xx/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N/ FAX-2820/ 2920 -công suất 12.000 trang

1,760,000

DR-2125

Drum cho máy HL-2140/ HL-2150N, HL-2170W/ DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N - công suất 12.000 trang

1,760,000

DR-240CL

Drum cho máy HL-30xx/ DCP-9010CN/ MFC-9120CN/ MFC-9320CW - 15.000 trang

2,860,000

DR-340CL

Drum cho máy MFC-9990CDW - công suất 25.000 trang

2,800,000

DR-3000

Drum cho máy HL-51xx/ DCP-8045D/ MFC-8220/ 8440/ 8840D - 20.000 trang

2,900,000

DR-3115

Drum cho máy HL-52xx/ DCP-8060/ 8065DN/ MFC-8460N/ 8860DN - 25.000 trang

3,100,000

DR-3215

Drum cho máy HL-53xx/ MDC-8880DN - 25.000 trang

2,200,000

DR-4000

Drum cho máy HL-6050 - 30.000 trang

2,700,000

DR-6000

Drum cho máy HL-P2500/ 12xx/ 14xx/ FAX-8360D - 20.000 trang

2,800,000

DR-7000

Drum dùng cho máy HL-1650/1670N/5040/5050/5070N/MFC-8820D - 20.000 trang

3,000,000

DR-8000

Drum cho máy FAX-2850/ MFC-4800/ 9160/ 9180 - 20.000 trang

3,000,000

LC-37BK

Mực đen cho máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C - 350 trang

320,000

LC-37C/M/Y

Mực màu cho máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 300 trang

220,000

LC-38BK

Mực đen cho máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW/ 375C; DCP-145C/ 165C/ 195C - 300 trang

320,000

LC-38C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW; DCP-145C/ 165C/ 195C (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 260 trang

200,000

LC-39BK

Mực đen cho máy MFC-J415W/ MFC-J265W; DCP-J125/ J315W - 300 trang

320,000

LC-39C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-J415W/ MFC-J265W; DCP-J125/ J315W - 260 trang

200,000

LC-47BK

Mực đen cho máy  DCP-115C Mini 2 (Black) - 500 trang

420,000

LC-47C/M/Y

Mực màu cho máy DCP-115C Mini 2 (Cyan/ Magenta /Yellow) - 400 trang

280,000

LC-57BK

Mực đen cho máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 560CN/ Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 665CW/ 685CW/ 885CW - 500 trang

280,000

LC-57C/M/Y

Mực màu cho máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 560CN/ Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 665CW/ 685CW/ 885CW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 400 trang

150,000

LC-67BK

Mực đen cho  máy MFC-J615W/ MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 6890CDW - 450 trang

420,000

LC-67C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-J615W/ MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 6890CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 325 trang

250,000

LC-73BK

Mực đen cho  máy MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J6510DW/ 6710DW, 6910DW - 450 trang

430,000

LC-73C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J6510DW/ 6710DW, 6910DW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 325 trang

280,000

TN-150BK

Mực đen cho máy HL-40xx/ DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW - 2500 trang

1,300,000

TN-150C/M/Y

Mực màu cho máy HL-40xx/  DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 1500 trang

1,500,000

TN-155BK

Mực đen cho máy HL-40xx/ DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW - 5.000 trang

2,000,000

TN-155C/M/Y

Mực màu cho máy HL-40xx/ DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 4.000 trang

2,600,000

TN-240BK

Mực đen cho máy HL-3040CN/ HL-3070CW/ DCP-9010CN/ MFC-9120CN/ 9320CW - 1.400 trang

1,540,000

TN-240C/M/Y

Mực màu cho máy HL- 3040CN/ DCP-9010CN / MFC-9120CN/ 9320CW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 1.400 trang

1,540,000

TN-340BK

Mực đen cho máy MFC-9970CDW - công suất 2.500 trang

1,300,000

TN-340C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-9970CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - công suất 1.500 trang

1,300,000

TN-2060

Mực cho máy HL-2130/ DCP-7055 - 700 trang

600,000

TN-2260

Mực cho máy HL-2240D/ 2250DN/ 2270DW/ DCP-7060D/ MFC-7360D/ MFC-7470D/ MFC-7860DW - công suất 1.200 trang

740,000

TN-2280

Mực cho máy HL-2240D/ 2250DN/ 2270DW/D CP-7060D/ MFC-7360D/ MFC-7470D/ MFC-7860DW - công suất 2.600 trang

1,200,000

TN-2025

Mực cho máy HL-20xx/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N/ FAX-2820/ 2920 - 2.500 trang

1,045,000

TN-2130

Mực cho máy HL-2140/ 2150N/ 2170W/DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N - 1.500 trang

800,000

TN-2150

Mực cho máy HL-2140/ 2150N/ 2170W/DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N - 2.500 trang

1,045,000

TN-3030

Mực cho máy HL-51xx/ DCP-8045D/ MFC-8220/ MFC-8440/ MFC-8840D - 3.500 trang

1,300,000

TN-3145

Mực cho máy HL-52xx/ DCP-8060/ 8065DN/ MFC-8460N/ 8860DN - 3.500 trang

1,300,000

TN-3250

Mực cho máy HL-53xx/ MFC-8880DN - 3.000 trang

1,300,000

TN-4100

Mực cho máy HL-6050 - 3.000 trang

2,400,000

TN-6300

Mực cho máy HL-P2500/ 12xx/ 14xx/ FAX-8360D - 3.000 trang

1,150,000

TN-7300

Mực cho máy HL-16xx/ 18xx/ 50xx/ MFC-8820D - 1.500 trang

1,300,000

TN-7600

Mực cho máy HL-16xx/ 18xx/ 50xx/ MFC-8820D - 2.500 trang

1,800,000

TN-8000

Mực cho máy FAX-2850/ MFC-4800/ MFC-9160/ MFC-9180 - 2.200 trang

650,000