Thiết bị thuyết trình Ring Pointer

1.344.000₫


Sử dụng cùng máy chiếu, máy tính (có 3 màu: xanh, tía, đen) Chức năng Air cursor (điều khiển chuột trên không khí)

Sử dụng cùng máy chiếu, máy tính (có 3 màu: xanh, tía, đen)
Chức năng Air cursor (điều khiển chuột trên không khí)