Ổ quang HP DVDROM 18X

290.000₫


DVDROM 18X   Giao tiếp SATA Tặng phần mềm tiện ích Cyberlink Media Suit 8.0

DVDROM 18X  Giao tiếp SATA

Tặng phần mềm tiện ích Cyberlink Media Suit 8.0