Máy tính để bàn ACER AS XC-605 ( i3-4150 )

8.680.000₫


Bộ máy tính để bàn chưa bao gồm màn hình. (PC) ACER AS XC-605 PDC G3240(2*3.10)/2G/1T7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS (PC) ACER AS XC-605 i3-4150(2*3.50)/4G/1T7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS (PC) ACER AS XC-605 i5-4460(4*3.20)/4G/1T7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS (PC) ACER AS XC-605 i5-4460(4*3.20)/4G/1T7/DVDRW/HDMI/DVI/KB/MOUSE/BLACK/DOS/1G_GT620 (PC) ACER AS XC-605 i3-4150(2*3.50)/2G/500G7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS (PC)...

Nhà sản xuất: ACER

Bộ máy tính để bàn chưa bao gồm màn hình.

(PC) ACER AS XC-605 PDC G3240(2*3.10)/2G/1T7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS
(PC) ACER AS XC-605 i3-4150(2*3.50)/4G/1T7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS
(PC) ACER AS XC-605 i5-4460(4*3.20)/4G/1T7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS
(PC) ACER AS XC-605 i5-4460(4*3.20)/4G/1T7/DVDRW/HDMI/DVI/KB/MOUSE/BLACK/DOS/1G_GT620
(PC) ACER AS XC-605 i3-4150(2*3.50)/2G/500G7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS
(PC) ACER AS TC-605 CDC G1840(2*2.80)/2G/1T7/DVDRW/HDMI/KB/MOUSE/BLACK/DOS