Màn chiếu treo tường E-Screen WS1060

1.040.000₫


Màn chiếu E- Screen WS1070 (1m80 x 1m80, đường chéo 99” , tỷ lệ 1:1) Màn chiếu ScreenPro MS8060 (2m03 x 1m52, đường chéo 100” , tỷ lệ 4:3) Màn chiếu E- Screen WS1084 (2m13 x 2m13, đường chéo...

Màn chiếu E- Screen WS1070 (1m80 x 1m80, đường chéo 99” , tỷ lệ 1:1)

Màn chiếu ScreenPro  MS8060(2m03 x 1m52, đường chéo 100” , tỷ lệ 4:3)

Màn chiếu E- Screen  WS1084(2m13 x 2m13, đường chéo 118” , tỷ lệ 1:1)

Màn chiếu E-Screen  WS1096 (2m44 x 2m44, đường chéo 144” , tỷ lệ 1:1)

Màn chiếu E-Screen  WS3150 (3m05 x 2m29, đường chéo 144” , tỷ lệ 1:1)