G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHZ

890.000₫


Loại RAM: DDR2 | Dung lượng: 2GB | Tốc độ: PC2-6400 (800MHz) | Độ trễ: 5-5-5-15 | Voltage: 1.9v - 2.0v

Loại RAM: DDR2 | Dung lượng: 2GB | Tốc độ: PC2-6400 (800MHz) | Độ trễ: 5-5-5-15 | Voltage: 1.9v - 2.0v