Chuột không dây Logitech Trackball M570

1.086.000₫


'-Đầu thu công nghệ Unifying -Mắt di laser -Sử dụng ỏ mọi nơi, không phụ thuộc bề mặt di chuyển Nút trên chuột có thể tùy gán chức năng

Nhà sản xuất: Logitech

'-Đầu thu công nghệ Unifying
-Mắt di laser
-Sử dụng ỏ mọi nơi, không phụ thuộc bề mặt di chuyển
Nút trên chuột có thể tùy gán chức năng