Bộ lưu điện APC Smart SUA1000I USB

7.680.000₫


UPS Line InterActive - Dòng Smart-UPS (là dòng khi backup cho ra sóng Sin - sử dụng cho Server)

UPS Line InterActive - Dòng Smart-UPS (là dòng khi backup cho ra sóng Sin - sử dụng cho Server)